Maak kennis met Jorrit!

We stellen je voor aan Jorrit: 'kijkend over de akker hier achter mijn huis terwijl ik mijn eerste blog voor Campooz aan het schrijven ben.'